Structura

FONDATORII FUNDAŢIEI „VASILIADA”

Prot. Prof. Petru BUBURUZ, parohul bisericii ortodoxe române „Sf. Ap. Petru şi Pavel”, născut la 26 septembrie 1937 în sat. Durleşti, jud. Lăpuşna, Republica Moldova. A absolvit Seminarul Teologic din Leningrad (1955-1961, atestat), Academia Teologică din Leningrad (1961-1965, diplomă, Candidat în Teologie), Aspirantura pe lângă Academia Teologică din Zagorsk, Moskova (Post graduated courses) (1965-1968, Certificat), Diploma de Magistru  în Teologie pentru teza: „Sf. Ipolit Romanul Tradiţia Apostolică”; bursier al guvernului francez la Institutul Catolic din Paris, studii post-doctorale (1975-1978).

Cariera sa este următoarea: Diacon (11 X 1964), preot (15 II 1965), aspirantura şi referent la Sectorul pentru relaţii externe bisericeşti a Patriarhiei Moskovei; cleric şi Paroh la catedrala „Sf. Teodor Tiron” (Ciuflea) şi „Sfânta Treime” din Chişinău (1969-1992), Şef al arhivei şi al secţiei pensionari la Centrul Eparhial Chişinău – prin cumul (1969-1988).

Deputat în Parlamentul (Verhovnii Soviet) URSS din partea circumscripţiei  Chişinău (1989-1992), Preşedinte al Societăţii Culturale Bisericeşti „Mitropolitul Varlaam” (1990-prezent), decan şi profesor al Facultăţii de Teologie şi membru al Senatului al Universităţii de Stat din Moldova (1991-1993), redactor editor şi iniţiator al revistei bisericeşti „Luminătorul” (serie nouă din 1992-prezent) membru Prezidiului şef al consiliului Fondului Culturii din Moldova (1990-1993), al Fondului Carităţii din Moldova (1990-1992), al Senatului „Asociaţiei Oamenilor de Cultură, Ştiinţă şi Artă” (din 1994), Preşedinte de onoare al „Astrei” (din 1994), membru fondator (grupul de iniţiativă) al Mişcării „Forul Democrat al Românilor din Republica Moldova” (2005), consilier administrativ bisericesc al Mitropoliei Basarabiei (din 1992) şi paroh al bisericii „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Buiucani Noi, Chişinău, în stadiu de construcţie şi funcţionare din 1994. A primit următoarele distincţii: Crucea cu pietre scumpe (1982), Mitra (1987), Crucea patriarhală a Bisericii Ortodoxe Române de la Patriarhul Iustinian (1968, 1972), Patr. Iustin (1982), şi Patr. Teoctist (1986, 1992, 1995); Ordinul „Sfântul Pavel” (Biserica Ortodoxă Elenă 1972); Ordinul „Cuviosul Serghei de Radonej” (Biserica Ortodoxă Rusă 1988) şi Crucea Patriarhală de la Patriarhul Constatinopolului Bartholomeos I 1990. Medalii: M. Eminescu (2000) şi Ştefan cel Mare (2004).

Adrian COSMA, direcorul Centrului Edotorial-Poligrafic al Universităţii Agrare de Stat;

Nadejda BRÂNZAN,  Născută la  29.08.1948 în  or. Rezina. A absolvit Instutul de medicină din Chișinău ( 1972).

A activat în calitate de medic, şef de secție, medic- şef adjunct al raionului Rezina. În perioada 1990 – 1994 a fost Deputat în Primul Parlament apoi Președinte al comisiei pentru problemele femeii, ocrotirea familiei, mamei și copilului şi Membru al Prezidiului Parlamentului – 1990-1994. Distincții de stat: Eminent  al  Ocrotirii  Sănătății, Medalia Meritul Civic şi Ordinul  Republicii.

Maria BRÂNZA, Născută la  01.01.1965, s. Ordăşei, jud. Orhei a absolvit şcoala medie  din  s. Ordăşei şi Institutul Moldovenesc de Stat al Artelor „Gavriil  Muzicescu”, catedra „Regie”.

Experienţa de muncă: 1986-2000 – Direcţia Cultură Rezina, specialist principal, 2000-2003 – Şef cancelarie Institutul Muncii al Confederaţiei Sindicatelor din Republica Moldova  2003 – manager SRL „Liormax”, or. Chişinău.

CONSILIERII FUNDAŢIEI „VASILIADA”

Pr. Lect. Univ. Drd. Viorel COJOCARU, parohul bisericii ortodoxe „Biserica Inimii Tăcute”, magistru în teologie şi drept, redactor-coordonator al revistei „Luminătorul”, preot-capelan al Penitenciarului nr. 16 Pruncu, coordonator al Centrului Social de Zi „Sf. Ap. Petru şi Pavel”, editor a buletinului parohial „AMVON”,  ex-preşedinte-fondator al Organizaţiei Obşteşti „ICHTHYS-MOLDOVA” (Organizaţia Tinerilor Ortodocşi din Republica Moldova). preşedintele Fundaţiei „VASILIADA”.

A absolvit în 2001 – Academia de Teologie Ortodoxă din Chişinău, Specialitatea „Teologie Pastorală”, 2001-2003 – Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca (studii post-universitare), 2004-2006 – Masterat, specialitatea Drept canonic şi instituţii europene, Facultatea de Drept şi Admnistraţie Publică Locală, Univ. ,,Ovidius” –Constanţa, 2005-2006 – cursurile Departamentului de Limbaj Mimico-gestual din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sf. Filoftea” din Piteşti.

Pr. Lect. Univ. Drd. Vasile PETROV, parohul bisericii ortodoxe române „Sf. Stelian”, Chişinău, magistru în teologie, duhovnicul Spitalului Republican pentru copii „Al. Coţaga”, Chişinău;

Prof. Univ. Dr. Vitalie OJOVANU, doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar, şeful Catedrei Filosofie şi Bioetică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”.

S-a născut în  comuna Pivniceni, Donduşeni, la 12 noiembrie 1958. După absolvirea Şcolii medii incomplete (de opt ani) din localitate (1984), a celei medii din Grinăuţi–Moldova (1986), între anii 1977 şi 1982 îşi face studiile la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Istorie. De la finalizarea studiilor universitare şi până în prezent activează la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”. Paralel cu activitatea la catedră, urmează doctoratul (1987-1991) la Institutul de Filosofie, Sociologie şi Drept al Academiei de Ştiinţe din Moldova, avându-l conducător ştiinţific pe directorul de atunci al acestei instituţii, renumitul savant, academicianul Alexandru N. Roşca, fapt ce a finalizat cu susţinerea tezei de doctorat, consacrată problemelor filosofiei sociale. În investigaţiile ştiinţifice abordează teme ce ţin de axiologie, bioetică, morală, teologie, filosofia şi teoria medicinei etc. Fundamentează un nou domeniu al filosofiei şi ştiinţei contemporane – axiologia medicală. A publicat cca 100 lucrări ştiinţifice, între care: „Eliade în Moldova” (1994), „Contribuţii teoretice privind axiologia medicală” (2001), „Torţă a înţelepciunii” (2002), „Dicţionar de Filosofie şi Bioetică” (2004), „Cultura şi filosofia patristică” (2005), „Context şi premise ale axiologiei medicale” (2007), „Dimensiunile performanţei” (2007), „Pivniceni: File de istorie” (2008), „Aiologia şi medicina: Dimensiuni teoretico-metodologice” (2012). Anual participă la numeroase forumuri ştiinţifice internaţionale. Întreţine legături de colaborare cu instituţii ştiinţifice şi colegi de breaslă din Galaţi (Universitatea „Dunărea de Jos”), Iaşi, Bucureşti, Kiev, Minsk, Riga, Moscova, Sankt–Petersburg, Erevan, Paris, Pittsburgh (S.U.A.), Laval (Quebec, Canada) etc. Membru al Asociaţiei filosofilor din R. Moldova, al Asociaţiei de bioetică din R.Moldova, vicepreşedinte al Societăţii culturale şi bisericeşti ”Mitropolitul Varlaam“. Membru fondator şi vicedirector al Centrului Naţional de Bioetică. Între anii 2004-2007 participă la proiectul UNESCO „Popularizarea cunoştinţelor despre bioetică în Republica Moldova”. Din decembrie 2005, prin decizia şedinţei din Tokio, este ales expert de nivel internaţional al UNESCO în bioetică şi etica ştiinţei. Participant activ al mişcării sindicaliste, vicepreşedinte al Comitetului sindical al salariaţilor USMF „Nicolae Testemiţanu”.

Dr. Nina NEGRU, coordonator ştiinţific al Bibliotecii Naţionale din Republica Moldova;

Petru ŞARCOV, directorul Editurii „Cu Drag”, Chişinău şi a Agenţiei de Publicitate „PIKO”;

Gheorghe PĂVĂLEANU, antreprenor;

Ion DELI, manager pe extindere a Companiei Farmaceutice „Felicia”.

Victor Zatic, ex – secretar al Mitropoliei Basarabiei.