SPECTACOL DE LUMINI, SEMNE ŞI VOCI

Pe data de 3 decembrie 2015, sala Teatrului „Ginta Latină” a fost arhiplină.

Şcoala specială nr.12 pentru copii hipoacuzici şi surditate tardivă în parteneriat cu DGETS din mun. Chişinău, Fundaţia ,,Vasiliada”, Asociaţia Obştească a Părinţilor şi Elevilor cu Deficienţe de Auz şi Biserica ,,Inimi Tăcute”, la data de 03 decembrie 2015, a organizat Spectacolul de caritate cu genericul „Ajută-mă să te aud” în incinta Teatrului de revistă „Ginta Latină”.

Evenimentul a avut ca scop dotarea sălilor de clasă cu computere, imprimante, copiatoare, ceea ce ar facilita procesul de instruire şi recuperare a beneficiarilor şcolii pentru o integrare eficientă în comunitate.

În cadrul spectacolului elevii şcolii speciale nr.12 au interpretat, prin intermediul limbajului mimico-gestual, piese muzicale alături de interpreţi autohtoni: Nelly Ciobanu, Anişoara Puică, Victoria Lungu, Georgeta Voinovan, Adriana Ochişanu, Basarabianca, au evoluat cu dansuri populare şi sportive, în scopul valorificării potenţialului creativ format în cadrul cercului de Coregrafie şi activităţilor educaţionale.

Prin acest mesaj mulţumim pentru promtitudine şi încredere regizorului Valentin Ghibaltovschi şi Irina Zatic.

Pentru a viziona spectacolul în întregime, puteţi accesa următorul link: VIZIONARE PLĂCUTĂ TUTUROR!

https://www.youtube.com/watch?v=MutB3p95JWU