SFINTIREA BUSTULUI IPS PETRU MOVILA, LA CHISINAU

Ideia ridicării acestei alei, a apărut încă în anul 2005, dar din cauza faptului că nu se găseau surse financiare, ea nu a putut prinde viaţă decât anul acesta, când din iniţiativa avocatului Rusanovschi Iulian s-a reuşit ridicarea primelor şapte postamente din piatră.

Aleea personalităţilor bisericeşti din Basarabia, va cuprine următoarele busturi:

Statuia Sfantului Apostol Andrei, Apostolul românilor;
IPS Iosif Musat – primul Mitropolit al Moldovei;
IPS Varlaam – Mitropolitul Moldovei;
IPS Dosoftei – Mitropolitul Moldovei;
IPS Petru Movila – Mitropolitul Kievului;
IPS Gavriil Banulescu-Bodoni – Mitropolit al Eparhiei Chisinaului;
IPS Iosif Naniescu – Mitropolit al Moldovei, Iasi, basarabean;
IPS Gurie Grosu – primul Mitropolit al Basarabiei;
IPS Antonie Plamadeala – Mitropolit al Ardealului, basarabean;
IPS Nestor Vornicescu – Mitropolit al Olteniei, basarabean;
Preot Alexei Mateevici, autorul poemului Limba Noastră;
Preot Vasile Tepordei, publicist, tribun al Basarabiei;
Preot Paul Mihail, istoric, cunoscut cercetator basarabean;
Martirul Valeriu Gafencu, supranumit Sfântul Închisorilor;

Astfel, în luna februarie anul curent, au fost comandate primele şapte postamente din piatră de Cosăuţi, realizate de meşterul popular Veaceslav Lozan şi instalate în ograda Bisericii Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din mun. Chişinău la 24 iulie 2015. În acest context este bine de menţionat că modelul de postament a fost ales de meşterul popular Veaceslav Lozan, care i-a dat un aspect estetic foarte reuşit şi concomitent destul de modest şi impunător.

Cu o dragoste deosebită faţă de cultură, arhitectul şi mecenatul Valentin Isac a sponsorizat sculptarea în bronz a primului bust din această aleea şi anume bustului Mitropolitului Petru Movilă. Lucrarea a fost realizată în bronz de sculptorul Grigorie Băţ în perioada lunilor august – septembrie şi instalată pe soclu în seara zilei de 13 octombrie 2015. De asemenea pe partea din faţă a soclului a fost instalată şi o placă din bronz cu următoarea inscripţie: MITROPOLITUL KIEVULUI PETRU MOVILĂ; 1596 – 1646. Această placă a fost instalată în dimineaţa zile de 14 octombrie anul current, iar la orele 12.00 a fost oficiată o slujbă de sfinţire a monumentului, ierurgie oficiată de un sobor de preoţi ai parohiei Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel în frunte cu Preot Protoiereu Petru Buburuz, preot profesor dr. Viorel Cojocaru, preot Radu Rusu ş.a. După sfinţirea monumentului, preotul Petru Buburuz a ţinut o cuvântare, mulţumind astfel ctitorilor pentru munca depusă la realizarea acestei opere de artă şi binecuvânând pe cei prezenţi la eveniment.

În spatele soclului va fi amplasată o altă placă de bronz care va purta numele sponsorilor: BUST: CONTELE VALENTIN ISAC, ARHITECT ŞI MECENAT; POSTAMENT: CORNEA VEACESLAV; 14.10.2015.

Astăzi, nădăjduind că vom reuşi să ridicăm şi celelalte busturi în bronz a personalităţilor amintite mai sus, iar toţi creştinii care doresc să-şi înveşnicească numele prin susţinerea acestei iniţiative sunt aşteptaţi cu drag.