SFINŢII ŞI MĂRTURISITORII ROMÂNI – LUPTĂTORI PENTRU UNITATEA ŞI VEŞNICIA NEAMULUI

 Sărbătoarea naţională a neamului – 1 DECEMBRIE, ZIUA TUTUROR ROMÂNILOR 

Fundaţia „VASILIADA” din Chişinău a iniţiat un proiect de promovare a Sfinţilor şi Mărturisitorilor Români, prin editarea icoanelor cu chipul acestora  şi o carte care să cuprindă o  expunerea succintă a vieţii lor.

În această perioadă de cumpănă prin care trec ambele ţări – România şi Republica Moldova – avem nevoie de simboluri cu tendinţă  naţională. Cursul  isoriei este o mărturie relevantă a ideii că nu există persoane mai vrednice de respect şi îndrumare decât sfinţii noştri (mucenici şi cuvioşi, voievozi şi mărturisitori). De ce? Pentru că ei au fost consecvenţi  valorilor şi principiilo spirituale, veritabile.

Viaţa sfinţilor reprezintă un model de verticalitate morală şi demnitate spirituală pentru omul de azi, dar, mai ales, pentru  tinerii care, cu regret, sunt instruiţi şi educaţi într-un sistem al bătăliilor politice.

Au fost editate mai multe lucrări ce prezintă viaţa sfinţilor noştri, precum şi istoria icoanelor acestora.

În Republica Moldova au ajuns, însă, în număr foarte mic. Din acest motiv, ele , nici pe departe, nu satisfac necesităţile oamenilor de a cunoaşte adevăratele personalităţi, ce ar fi, pentru tânărul în devenire, un etalon de înduhovnicire şi îndumnezeire a firii umane.

Posibilele forme de informare şi răspîndirii a învăţăturii creştine ar fi, în primul rând, de ora de religie în şcoli şi, bineînţeles, prezenţa fiecărui creştin în biserici, locuinţa sfinţiilor.

Scopul proiectului este de a promova modele autentice de viaţă creştinească.

Dorim ca fiecare român ortodox să cunoască eroii lui Hristos şi ai neamului românesc.

Setul de produse litografice va conţine:

  1. a) o carte cu descrierea succintă a vieţii sfinţilor şi mărturisitorilor români;
  2. b) un set de icoane care include: 12 icoane ale sfinţilor români pe lunile anului, icoana tuturor sfinţilor români şi 22 icoane ale mărturisitorilor şi cuvioşilor români.

În icoane vor fi incluşi chipurile a peste 130 de sfinţi români, incluşi în calendarul creştin cu zi de pomenire de Patriarhia Ortodoxă Română.

Mărturisitorii, cuvioşii şi sfinţii părinţi vor conţine chipul următoarelor personalităţi: Ilie Cleopa, Antim Găină, Paisie Olaru, Iachint Unculeac, Vichentie Mălai, Petroniu Tănase, Arsenie Papacioc, Gherasim Iscu, Dmitrie Bejan, Daniil de la Rarău, Gheorghe Calciu, Benedict Ghiuşi, Ilarion Felea, Dumitru Stăniloae, Sofian Boghiu, Marcu Dumitrescu, Ilie Lăcătuşu, Justin Pârvu, Arsenie Boca, Valeriu Gafencu, s. a.

Setul va include şi o carte care va cuprinde:

  1. a) o isorie generală a tuturor sfinţilor români şi a personalităţilor marcante care au ţinut aprinsă făclia credinţei strămoşeşti în perioada comunistă şi nu numai.
  2. b) o descrierea succintă a vieţii fiecarui sfânt şi mărturisitor, în parte.
  3. c) calendarul Bisericii Ortodoxe Române cu indicarea sfinţilor români.

Istoria vieţii sfântului va conţine informaţii importante din viaţa acestuia, data serbării, locul aflării moaştelor, minuni înfăptuite de sfînt, precum şi diverse informaţii captivante.

Lucrarea va fi destinată copiilor, în special celora ce li se predă ora de religie, bibliotecilor parohiale şi personale, istituţilor de învăţământ teologic şi nu numai, bibliotecilor publice, şcolilor duminicale şi asociaţiilor creştine, creştinilor şi, nu în ultimul rând, pelerinilor ce vizitează sfintele mănăstiri şi lăcaşurile creştine.

Rugăm tot românul binecredincios să susţină proiectul cu idei, propuneri ca împreună să reuşim să promovăm imaginea sfinţilor noştri aşa cum merită jertfa lor.

Ar fi un set util, credem, şi pentru credincioşii români din parohiile din afară, dar şi pentru românii din ţară.

 

CU DRAG TINERII DE LA FUNDAŢIA „VASILIADA”