Sfinţii Marin şi Marta

Sfinţii Marin şi Marta erau persani înstăriţi, care şi-au vândut toate bunurile în Persia şi, împreună cu fiii lor Audifax şi Avvacum, au plecat la Roma în anul 269, spre a se închina moaştelor sfinţilor apostoli şi mucenici de acolo.

Când împăratul Claudius Flavius i-a întrebat cum de şi-au părăsit zeii căminului, lăsându-şi casa şi venind atâta cale ca să-şi afle moarte, ei au răspuns: “Suntem robii lui Hristos şi am venit să ne închinăm sfinţilor apostoli ale căror suflete nemuritoare trăiesc împreună cu Dumnezeu, ca ei să ne fie mijlocitori pe lângă Hristos Dumnezeul nostru”.

Toţi au primit mucenicia, după felurite chinuri, spre a fi primiţi întru veşnica Împărăţie a lui Hristos. Şi toţi sunt cinstiţi ca sfinţi în ziua aceasta. 6 Iulie
Persia şi Roma, sec. III

Din „Căsătoria , cale spre sfinţenie”
Ed. Sophia 2001