Scrisoarea de solidaritate – Biblioteca „Alba Iulia” nu poate fi furata basarabenilor!!!

MULT STIMATE DLE PRETOR,

Fundaţia „VASILIADA” vine cu rugămintea de a lua atitudine faţă de cei care ne batjocoresc cultura neamului nostru. Cu mare durere în suflet am primit noutatea că Biblioteca „Alba Iulia” din sectorul Buiucani a fost vandalizată de oponenţii culturii noastre naţionale. Ţinem să menţionăm că de la începutul activităţii noastre Biblioteca a fost un partener fidel proiectelor comune de dezvoltare a culturii naţional-spirituale a chişinăuienilor din sectorul Buiucani.
Domnule Pretor, de mai multe ori aţi dat dovadă de patriotism în funcţia pe care o exercitaţi. Fă rugăm respectuos să luaţi atitudine faţă de această instituţie culturală din sectorul Buiucani. Istoria nu o fac comercianţii, ci cei care clădesc Chişinăul pe cărămizi vii, cărămizile intelectualităţii.
Cunoaştem că iubiţi foarte mult cărţile. Salvaţi de la o pieire intelectuală tânăra generaţie de la Buiucani.

Cu profund respect şi dragoste întru Hristos

Preşedintele Fundaţiei Pr. Viorel COJOCARU
„VASILIADA”