Prezentarea Centrului Social de Zi a parohiei „Sf. Ap. Petru şi Pavel”

1. Centrul Social de Zi a parohiei „Sf. Ap. Petru şi Pavel” din or. Chişinău, la momentul actual desfăşoară mai multe proiecte divizate în următoarele activităţi: garderoba socială, meditaţii cu copiii, îngrijirea la domiciliu a bătrânilor şi presoanelor invalide, lecţiile de catehizare pentru surdo-muţi şi întâlnirile de suflet cu diferiţi specialişti.

Activităţile pe care ni le propunem doresc dezvoltarea unui model de activităţi filantropice bisericeşti, pe care le-a avut Biserica Primară de-a rândul secolelor, dar actualizet şi adaptate cerinţelor actuale. Centrul Social de Zi a parohiei noastre şi-a propus mai multe activităţi având drept scop implicarea nemijlocită a enoriaşilor şi utilizarea resurselor din interiorul parohiei în rezolvarea problemelor sociale apărute enoriaşilor, toate aceste obiective au scopul promovării voluntariatului în rândul creştinilor. Deaceea majoritatea proiectelor noastre sociale nu presupun cheltuieli enorme. Dorim să deszvoltăm proiectele sociale cu o finanţare minimă folosindu-ne de resursele umane care se află în parohie.

 2. Scopul general al proiectelor noastre este: promovarea activităţilor sociale în comunitate, fundamentate pe virtutea voluntariatului având la bază normele creştin-morale .

 3. Obicetivele proiectelor sunt:

  • Dezvoltarea voluntariatului în rândul enoriaşilor;

  • Dezvoltarea grupelor de iniţiativă în activităţile sociale;

  • Implicarea unui număr mare de persoane în activităţile sociale propuse de biserică;

  • Susţinerea enoriaşilor cu o situaţie socială precară;

  • Integrarea socială a prsoanelor cu deficienţe auditive.

 4. Unele activităţi sociale promovate de Centrul Social de Zi a parohiei „Sf. Ap. Petru şi Pavel” au o durată de activitate mai îndelungată, ca de exepmlu: lecţiile de catehizare pentru surdo-muţi (noiembrie martie 2006), îngrijirea la domiciliu a bătrânilor (aprilie 2007), şcoala duminicală pentru copii (aprilie 2007). Iar unele din ele îşi au începutul din martie 2008, ca de exemplu: garderoba socială, maditaţii cu copiii, întâlnirea cu specialiştii, clubul de discuţii (septembrie 2008). Odată cu desfăşurarea activităţilor începute în martie, au fost îmbunătăţită calitatea activităţilor sociale anterioare ale Centrului Social de Zi.

În perioada martie-aprilie au fost recrutaţi voluntarii capabili pentru astfel de activităţi sociale. S-au adaptat şi sistematizat instrumentele de lucru, accesibile atât voluntarilor cât şi beneficiarilor. La sfârşitul lunii aprilie deja activităţile tematice cu copiii şi-au început activităţile şi au fost implicaţi cinci voluntari, pedagogi pensionaţi cât şi studenţi. La proiectul garderoba socială au fost implicaţi la sfârşitul lunii aprilie şapte voluntari, patru auzitori şi trei surdo-muţi.

 5. La începutul proiectului, Centrul a fost dotat cu diferit utilaj electronic s-a început amenajearea unei odăi din demisolul bisericii pentru acţiunea socială „Garderoba socială”. S-a structurat un grup de voluntari implicaţi în aceste activităţi, atât din rândurilor persoanelor cu dezabilităţi auditive cât şi din rândul auzitorilor. S-a îmbunătăţit reuşita şcolară în rândul elevilor care au frecventat meditaţiile. Majoritatea elevilor frecventau toate orele de meditaţie, doar câţiva din ei veneau doar la lecţiile de engleză sau matematică.

 6. De la sfârşitul lunii aprilie până la începutul lunii septembrie de serviciile Centrului Social de Zi au beneficiat – 534 beneficiari:

Garderoba Socială – 324 beneficiari (unii din ei au primit ajutoare de două ori, în această jumătate de an), 174 sunt beneficiarii care au suferit în urma inundaţiilor;

Meditaţii cu copiii – 151 (43 de copii total, unii din ei sunt activi la toate activităţile cu copii) beneficiari-copii, Biologie – 8, Istorie – 5; Geografie – 4; Religie (Şcoala Duminicală) – 18; Limba şi literatura română – 15; limba franceză – 18; Matematica – 26; Limba engleză – 28; Chimie – 19; Desen – 10.

Întâlnirea cu specialiştii – 3 beneficiari;

Lecţii de catehizare pentru surzi – 29 beneficiari;

Îngrijirea la domiciliu – 21 beneficiari.

 Tot în această perioadă au fost implicaţi 21 voluntari:

Garderoba Socială – 9 voluntari, dintre care 3 voluntari surdo-muţi;

Meditaţii cu copiii – 7 voluntari;

Întâlnirea cu specialiştii – 2 voluntari;

Lecţii de catehizare – 1 voluntari;

Îngrijirea la domiciliu – 3 voluntari.

În perioada aprilie-august au fost efectuate 72 de vizite la domiciliu bătrânilor, s-au organizat 4 întâlniri cu voluntarii şi una cu părinţii a căror copii frecventează meditaţiile la centrul parohiei.

 Descrierea activităţilor

 Garderoba Socială

La începutul lunii martie s-a lucrat la conceptul proiectului „Dăruind vei dobândi”, unde era prevăzut colectarea hainelor, încălţămintei, electrocasnice, şi a altor obiecte uzate dar cu potenţialul de a fi folosite. Aceste obiecte au început să fie colectate la biserica „Sf. Ap. Petru şi Pavel” şi adunate într-o cameră de la demisol. La acest proiect s-a aliniat spre a ne ajuta şi organizaţia „AQUAFRANS” SRL, care ne susţine cu cuiere din metal la cererea şi necesităţile noastre. Voluntarii selectaţi din rândul enoriaşilor sortează şi aranjează lucrurile, dacă este nevoie le spală şi le coasă, le aduc în ordine. Unii din aceşti voluntari au dreptul şi de a distribui ajutoarele beneficiarilor. Beneficiarii sunt nu numai enoriaşii parohiei noastre sunt toţi creştinii care au nevoie de ajutor, ei vin la Biserică, completează o cerere unde specifică starea socială, financiară în care se află. După analiza voluntarului şi confirmarea coordonatorului de proiect în parohie, beneficiarului i se permite să-şi aleagă bunuri de care are nevoie. Beneficiarul poate veni de două ori în jumătate de an şi beneficiază de 5 kg. haine la fiecare vizită. În fiecare sâmbătă erau colectate ajutoarele iar duminică distribuite. O accelerare deosebită a avut acest proiect în pereioada 1 – 17 august, când s-a anunţat campania de colectare a ajutoarelor pentru sinistraţii care au suferit în urma inundaţiilor. Aici ni s-au alăturat atât persoanele fizice cât şi cele juridice, ca donatori enumerăm 153 persoane fizice şi 8 persoane juridice.

 Meditaţii.

Acest proiect îşi are un început anevoios, deoarece multe probleme am întâmpinat la selectarea sau mai bine zis la racolarea voluntarilor. Mulţi din voluntari, deja pensioanţi nu au respectat orarul fixat sau au refuzat actuvităţile după primile întâlniri cu copiii. Deacea şi în prezent suntem în căutarea voluntarilor, care ne-ar permite extinderea acestor activităţi. În perioada sfârşitul lunii mai şi luna iunie ca voluntari au participat 2 studenţi, care au dat dovadă de mai multă calitate în serviciile oferite de ei. În perioada vacanţei au fost sistate aceste actvităţi din motivul numărului mic de copii. Vom începe activităţile de maditaţie la 15 septembrie 2008. În urma discuţiei cu părinţii copiilor care frecventau meditaţiile, care am avut-o la data de 24 august 2008, am fost informaţi că reuşita elevilor, beneficiarii centrului nostru, a crescut în a doua jumătate a anului de învăţământ.