Povara dulce a libertăţii

Iubite frate întru Hristos şi în amara ta suferinţă! Nu înceta  să împarţi necazul tău cu Dumnezeu: zi de zi,clipă de clipă. Căci doar El este Cel Care nu te va uita niciodată. Roagă-te şi împlineşte, întru toate, voia Domnului.  Citind cât mai des rugăciunile din această carte, vei învaţă a te ruga.

Rugăciunea este vorbirea noastră cu Dumnezeu. Trebuie să vorbim cu Dumnezeu în orice clipă, căci aşa ne învaţă şi Sfinţii Părinţi: „ Rugaţi-vă neîncetat”. Utilizează timpul liber spre folosul tău şi al familiei. Roagă-te şi citeşte cărţi ziditoare de suflet. Înnobilează sufletul tău cu cunoştinţe  duhovniceşti.

Fundaţia „Vasiliada” din Chişinău este alături de tine în aceste momente grele ale vieţii şi te îndeamnă să te încrezi în Dumnezeu, Cel Care cunoaşte toate frământările noastre interioare. Fii sigur, le cunoaşte şi pe ale tale. Nu deznădăjdui, pune-ţi încrederea în Domnul nostru Iisus Hristos.

Sufletul şi inima noastră nu vor fi niciodată întemniţate, când se află în libertatea pe care o asigură Domnul celor care Îl primesc pe El, în inima lor. Acum Dumnezeu este mai aproape de tine ca oricând. Rugăciunea te va apropia şi mai mult de El.

Din această carte vei învăţa cum trebuie să te rogi, când te trezeşti, dimineaţa sau seara, înainte de a merge la culcare, ori, peste zi,  în timpul meselor. Aici vei găsi şi rugăciunea către ÎNGERUL PĂZITOR, care te călăuzeşte, dar şi multe rugăciuni pentru alte trebuinţe şi nevoi zilnice. Această carte îţi aduce, mai aproape de tine , rugăciunile redactate în închisori.

Pentru a înţelege sensul şi trăirile vieţii creştine, cartea cuprinde şi un mic ghid al creştinului. Citeşte-l atent. Vei afla răspunsuri la multe întrebari şi frământări ale tale.

Cartea de faţă  îţi va oferi sfaturi duhovniceşti prin textele cu mesaj creştinesc – parabole, poezii, gânduri înţelepte ale Sfinţilor Părinţi: Sfântul Efrem Sirul, Sfântul Isaac Sirul, Sfântul Ioan Gura de Aur, Sfântul Ioan Scărarul etc., dar şi cele ale poeţilor Radu Gyr, Traian Dorz, Vasile Militaru, Demostene Andronescu, Valeriu Gafencu, Nichifor Crainic, mari creatori creştini şi personalităţi ale neamului. Am inserat şi un pomelnic – pentru cei vii şi pentru cei adormiţi. Completează-l şi pomeneşte-i pe cei apropiaţi, dimineaţa şi seara, la rugăciune.

Un cuvânt poate înalţa şi alt cuvânt poate ucide. Datorită acestei cărţi, vei avea bucuria întâlnirii cu acele cuvinte care înalţă, luminează, bucură, aduc nădejdea, prin care creştinul va obţine marele dar – libertarea şi mântuirea sufletului.

Cel mai mare dar dat de Dumnezeu omului este libertatea. Omul este liber să aleagă şi binele,  şi răul.

Am presurat în această carte şi seminţe tainice ale darului suprem. Pescuieşte-le atent şi cu răbdare. La momentul potrivit îţi vor fi de mare folos.

Cititorule, nu iuta, pentru libertate vom lupta. Viaţa este o luptă – o bătălie decisivă între bine şi rău.

Nu uita că Dumnezeu TE IUBEŞTE.

Expunem mai jos cuprinsul cărţii:

Introducere                                                                            

RUGĂCIUNI

Ce este rugăciunea și cum trebuie să ne rugăm.
Sfaturi de la Sf. Părinţi

RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE

RUGĂCIUNILE DIMINEŢII

Psalmul 50

Crezul sau Simbolul Credinţei

Rugăciunea Sfântului Macarie cel Mare

Împărăteasa mea preabună

Alta rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

RUGĂCIUNILE DE SEARĂ

Rugăciunea către Sfântul înger, păzitorul vieţii

Rugăciunea Sfântului Ioanichie

Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschin

RUGĂCIUNI LA ORICE TREBUINŢĂ ŞI NEVOIE

Rugăciune la primirea prescurii şi a aghesmei

Rugăciuni la vremea mesei

Rugăciune la începerea lucrului

Rugăciune de mulţumire

Rugăciune pentru cei din temniţe

Rugăciune pentru cei nefericiţi

Rugăciune pentru cei aflaţi în suferinţă

Rugăciune către Maica Domnului în caz de deznădejde

Rugăciune către Maica Domnului în caz de depresie

Rugăciunea mărturisitorilor din temniţele
comuniste pentru izbăvirea de vrăjmaşi

Rugăciune către mărturisitorii din temniţele comuniste

Rugăciune pentru fraţi şi surori

Rugăciune pentru binefăcători

Rugăciune pentru copii la caz de boală

RUGĂCIUNI LA SFÂNTA ÎMPĂRTĂŞANIE

Rugăciuni înainte de Sfânta Împărtăşanie

Rugăciune după Sfânta Împărtăşanie

RUGĂCIUNEA STAREŢILOR DE LA OPTINA

MIC CATEHISM ORTODOX

Care este cea dintîi datorie şi cea mai mare grijă
a credinciosului în viaţă?

Ce este mântuirea sufletului?

Ce este Sfânta Scriptură?

De ce Biblia se numeşte Sfânta Scriptură?

Ce este Sfânta Tradiţie?

Cum a luat naştere Sfânta Tradiţie?

Ce este Biserica?

Cine face parte din Biserică?

Cine sunt membrii Bisericii?

Ce este Botezul?

Ce sunt Sfintele Taine?

Ce este Taina Mirungerii?

Ce este pocăinţa?

Ce este Sfânta Împărtăşanie?

Ce este Hirotonia sau Preoţia?

Ce este Cununia?

Ce este Sfântul Maslu?

Ce înseamnă „Amin”?

Ce este rugăciunea?

Care este obârşia rugăciunii „Tatăl nostru”?

Ce înseamnă cuvântul „agheasmă”?

De câte feluri  este agheasma în înţelesul
ei la slujbă?

Ce sunt „acatistele”?

Ce sunt „Paraclisele”?

Ce este postul?

Care este rostul şi folosul postului?

Ce este dragostea creştină?

Ce este conştiinţa morală?

La ce-i slujeşte omului conştiinţa?

Ce este voia liberă a omului?

De câte feluri sunt faptele omeneşti?

Ce este înţelepciunea creştină?

Ce este dreptatea creştină?

Ce este păcatul?

Care este originea păcatului?

Cum se naşte păcatul?

Ce este ispita?

Care sunt mijloacele prin care  se pot birui
ispitele?

Ce este viciul?

Cum trebuie judecat păcatul?

Care este pedeapsa păcatului?

De câte feluri este păcatul?

Care sunt datoriile creştinului?

Care sunt datoriile către Dumnezeu?

În ce chip Îi slujeşte creştinul lui Dumnezeu?

Ce înţelegem prin datoriile creştinului  către sine însuşi?

Ce este smerenia?

Care sunt datoriile creştinului către trupul său?

Care sunt îndatoririle către aproapele?

Cine este aproapele nostru?

Ce înseamnă cinstirea aproapelui?

Care sunt păcatele împotriva cinstirii aproapelui?

Dragostea creştină îi cuprinde şi pe vrăjmaşi?

Care sunt roadele dragostei către aproapele?

Ce este familia?

Care este scopul familie?

Care sunt datoriile creştinului faţă de Biserică?

Care sunt datoriile creştinului faţă de lume?

Decalogul sau cele zece porunci dumnezeieşti

Cele nouă porunci bisericeşti

CUVINTE DE ÎNŢELEPCIUNE

Dreapta judecată

Păstrează-ţi curăţia inimii

Cine-i vinovat

Judecător iscusit

Frumuseţea credinţei şi a înţelepciunii creştine

Civilizaţie

Puterea Sfintei Cruci

Progresul păcatului

Ascultaţi-vă duhovnicul

Judecata superficială

Fii milostiv

Păcatul aduce pedeapsă

Dragostea

Nu te îndreptăţi singur

Însoţitor

Milostenie

Banii

Glumă proastă

Educaţie

Răsplata binelui

Ispita

Cunoaşterea zilei morţii

„Moaşte”

Cum lucrează diavolul

Evoluţie

Pocăinţa

Cinstirea părinţilor

Minciuna

Doamne, fie voia Ta

Scrisoarea tatii

Cântec de hoţi

Penitenciar

Mor înc-o data moriţi

Tu, omule, ce mari răspunderi ai

POMELNIC

DESPRE POMENIRE ŞI POMELNIC

Rugăciunea

Dragostea creştină

Pomelnicul

Pentru vii

Pentru adormiţi

 

Pr. Viorel Cojocaru pentru VASILIADA