FOAMETE DE LIBERTATE

Să dobândim mai întâi libertatea noastră interioară, libertatea sufletului, pentru ca mai apoi să avem şi libertatea acţiunii exterioare. Omul cu un suflet liber nu simte răceala  zidului, întunericul celulei, opreliştea gratiilor, umilinţa străjerilor, lipsa hranei, prezenţa frigului…

Fundaţia „VASILIADA” îşi propune să editeze o carte specială pentru creştinii în dificultate (pentru cei din penitenciare, pentru cei în depresii, etc.).  Cartea: „Povara dulce a libertăţii” conţine: rugăciuni, mic catehism ortodox şi cuvinte de înţelepciune pentru cei ce vor să obţină libertate şi mântuirea sufletului. Ideea noastră s-a copt în urma mai multor activităţi şi discuţii cu aceste persoane.

Dorim ca această carte să fie la îndemâna tuturor creştinilor din penitenciare şi a celor care se află în dificultate. Expunem mai jos cuprinsul cărţii:

 

Introducere                                                                            

RUGĂCIUNI

Ce este rugăciunea și cum trebuie să ne rugăm.
Sfaturi de la Sf. Părinţi

RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE

RUGĂCIUNILE DIMINEŢII

Psalmul 50

Crezul sau Simbolul Credinţei

Rugăciunea Sfântului Macarie cel Mare

Împărăteasa mea preabună

Alta rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

RUGĂCIUNILE DE SEARĂ

Rugăciunea către Sfântul înger, păzitorul vieţii

Rugăciunea Sfântului Ioanichie

Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschin

RUGĂCIUNI LA ORICE TREBUINŢĂ ŞI NEVOIE

Rugăciune la primirea prescurii şi a aghesmei

Rugăciuni la vremea mesei

Rugăciune la începerea lucrului

Rugăciune de mulţumire

Rugăciune pentru cei din temniţe

Rugăciune pentru cei nefericiţi

Rugăciune pentru cei aflaţi în suferinţă

Rugăciune către Maica Domnului în caz de deznădejde

Rugăciune către Maica Domnului în caz de depresie

Rugăciunea mărturisitorilor din temniţele
comuniste pentru izbăvirea de vrăjmaşi

Rugăciune către mărturisitorii din temniţele comuniste

Rugăciune pentru fraţi şi surori

Rugăciune pentru binefăcători

Rugăciune pentru copii la caz de boală

RUGĂCIUNI LA SFÂNTA ÎMPĂRTĂŞANIE

Rugăciuni înainte de Sfânta Împărtăşanie

Rugăciune după Sfânta Împărtăşanie

RUGĂCIUNEA STAREŢILOR DE LA OPTINA

MIC CATEHISM ORTODOX

Care este cea dintîi datorie şi cea mai mare grijă
a credinciosului în viaţă?

Ce este mântuirea sufletului?

Ce este Sfânta Scriptură?

De ce Biblia se numeşte Sfânta Scriptură?

Ce este Sfânta Tradiţie?

Cum a luat naştere Sfânta Tradiţie?

Ce este Biserica?

Cine face parte din Biserică?

Cine sunt membrii Bisericii?

Ce este Botezul?

Ce sunt Sfintele Taine?

Ce este Taina Mirungerii?

Ce este pocăinţa?

Ce este Sfânta Împărtăşanie?

Ce este Hirotonia sau Preoţia?

Ce este Cununia?

Ce este Sfântul Maslu?

Ce înseamnă „Amin”?

Ce este rugăciunea?

Care este obârşia rugăciunii „Tatăl nostru”?

Ce înseamnă cuvântul „agheasmă”?

De câte feluri  este agheasma în înţelesul
ei la slujbă?

Ce sunt „acatistele”?

Ce sunt „Paraclisele”?

Ce este postul?

Care este rostul şi folosul postului?

Ce este dragostea creştină?

Ce este conştiinţa morală?

La ce-i slujeşte omului conştiinţa?

Ce este voia liberă a omului?

De câte feluri sunt faptele omeneşti?

Ce este înţelepciunea creştină?

Ce este dreptatea creştină?

Ce este păcatul?

Care este originea păcatului?

Cum se naşte păcatul?

Ce este ispita?

Care sunt mijloacele prin care  se pot birui
ispitele?

Ce este viciul?

Cum trebuie judecat păcatul?

Care este pedeapsa păcatului?

De câte feluri este păcatul?

Care sunt datoriile creştinului?

Care sunt datoriile către Dumnezeu?

În ce chip Îi slujeşte creştinul lui Dumnezeu?

Ce înţelegem prin datoriile creştinului  către sine însuşi?

Ce este smerenia?

Care sunt datoriile creştinului către trupul său?

Care sunt îndatoririle către aproapele?

Cine este aproapele nostru?

Ce înseamnă cinstirea aproapelui?

Care sunt păcatele împotriva cinstirii aproapelui?

Dragostea creştină îi cuprinde şi pe vrăjmaşi?

Care sunt roadele dragostei către aproapele?

Ce este familia?

Care este scopul familie?

Care sunt datoriile creştinului faţă de Biserică?

Care sunt datoriile creştinului faţă de lume?

Decalogul sau cele zece porunci dumnezeieşti

Cele nouă porunci bisericeşti

CUVINTE DE ÎNŢELEPCIUNE

Dreapta judecată

Păstrează-ţi curăţia inimii

Cine-i vinovat

Judecător iscusit

Frumuseţea credinţei şi a înţelepciunii creştine

Civilizaţie

Puterea Sfintei Cruci

Progresul păcatului

Ascultaţi-vă duhovnicul

Judecata superficială

Fii milostiv

Păcatul aduce pedeapsă

Dragostea

Nu te îndreptăţi singur

Însoţitor

Milostenie

Banii

Glumă proastă

Educaţie

Răsplata binelui

Ispita

Cunoaşterea zilei morţii

„Moaşte”

Cum lucrează diavolul

Evoluţie

Pocăinţa

Cinstirea părinţilor

Minciuna

Doamne, fie voia Ta

Scrisoarea tatii

Cântec de hoţi

Penitenciar

Mor înc-o data moriţi

Tu, omule, ce mari răspunderi ai

POMELNIC

DESPRE POMENIRE ŞI POMELNIC

Rugăciunea

Dragostea creştină

Pomelnicul

Pentru vii

Pentru adormiţi

 

Doritorii de a achiziţiona această carte ne pot contacta la adresa Fundaţiei.

Biroul de presă  Fundaţia „VASILIADA”