OARE SUNTEM LIBERI?

Pe data de 11 noiembrie, Liceul Teoretic „Pro Succes” din mun. Chişinău a organizat o masă rotundă propunând spre dezbatere sfera subiectului „Libertate. Libertinaj”. Este o temă care interesează, deopotrivă, pe adolescenţi, tineri şi maturi.

Sub îndrumarea prof. de limba romană, participanţii acestei activităţi au fost elevii din clasele a IX-a – a XII-a. Cei care s-au alăturat elevilor au fost invitaţii atelierului de discuţie, părintele Viorel Cojocaru şi Irina Zatic, consilier juridic de la Fundaţia „VASILIADA”, împreună cu organizatorii.

Astfel, am încercat să abordăm ideea de libertate căutând să înțelegem dacă Suntem noi oare liberi? Libertatea este o realitate sau o iluzie? Alegerea noastră este una voită, deliberată ori este determinată de factori exteriori? Obligațiile morale și responsabilităţile îngrădesc libertatea sau o dezvoltă?

Pentru o comunicare vie şi constructivă au fost propuse câteva studii de caz. În primul caz era vorba despre discipolii Brutus, Hitler și Iuda care au avut dascăli cu vocație. Paradoxal, „produsul instruirii’’ n-a fost cel aşteptat. Astfel că Brutus şi-a înjunghiat învăţătorul, Hitler deşi a avut parte de o educaţie creştinească a devenit călăul multor oameni, iar Iuda L-a trădat pe Mântuitorul.

Pornind de la emblematicele exemple am încercat să pătrundem mecanismul educaţiei şi să identificăm cauzele care au provocat acest rezultat nociv pentru societate, având în vedere că modelele alese au subminat munca profesorilor.

Am adus în discuție și importanța factorului ereditar în dezvoltarea fiecărui individ. Din punct de vedere religios, se susține că o genă infectată de vicii se poate vindeca. Bineînţeles, este nevoie de multă- multă iubire, dăruire şi muncă duhovnicească atât din partea celui bolnav sufleteşte, cât şi a duhovnicului.

Libertatea alegerii nici Dumnezeu nu i-o îngrădeşte omului, darmite cineva dintre muritori? Nu s-a tăgădiuit nici faptul că în orice societate, indiferent de nivelul de dezvoltare, există şi valori, şi nonvalori. E dreptul fiecărui individ să aleagă. Deci, omul alege: ori să fie cu moralitate, ori să trăiască imoral.

Mergând mai departe cu firul libertății am ajuns la relaţia de dragoste El-Ea. Ne-am întrebat dacă suntem supuși riscului de a confunda pasiunea cu iubirea? Dacă pasiunea limitează libertatea celuilalt? Ce poate să ducă la pasiune? Așa că am discutat despre teama de a nu pierde partenera sau partenerul; apariţia unei persoane terţe; orgoliul și toți factorii care țin de acest domeniu.

Spre finalul activităţii, fiecare participant a răspuns la întrebarile: Ce este libertatea? Suntem noi oare liberi?

Părintele Viorel a menţionat că Sfinţia sa se simte liber numai în rugăciune. Un elev a asemănat libertatea cu responsabilităţile asumate, în mod conştient, cum ar fi grija şi iubirea aproapelui, iubirea faţă de Dumnezeu, respectarea obligațiilor la locul de muncă etc. Unii au conştientizat că, în mare parte, libertatea de a alege le este determinată de factorii exteriori. Şi aici s-au referit la reclamele de la televizor ce le influenţează alegerea produsului.

Către sfârșitul dezbaterii ne-am întrebat și de raportul dintre libertate și dorinţa de a ne face un nume, sau priorităţile ce le avem în funcție de persoanele ce ne înconjoară și multe aspecte ce au ridicat și mai multe întrebări în mintea noastră.

Închei prin a menționa că subiectul abordat este incotestabil foarte vast. Suntem noi oare liberi? Care sunt premisele libertății? Există libertate absolută? și multe alte întrebări au rămas deschise pe lista noastră. Oricum, discuția a fost constructivă pentru fiecare și îmi permit să subliniez că am avut bucuria să purtăm o dicuție liberă ce a fost în perfectă armonie cu tema aleasă.

 

Ludmila MOTRICALĂ pentru VASILIADA