Basarabeanul Arsenie Stadniţchi – Mitropolit de Taşkent şi Turkestan