MEMORIA- cartea de nobleţe a neamului!

Joi, 25 aprilie, 2013 Fundaţia „Vasiliada” în colaborare ASCOR Chişinău şi cu bibliteca „Alba Iulia”, Buiucani a realizat lansarea lucrării „Să nu ne răzbunaţi”, o excelentă apariţie editorială însoţită de un DVD, îngrijită de către monahul Moise de la mănăstirea Oaşa, jud. Alba, România.

Iniţiat ca proiect de Pateric românesc, cu figuri şi întâmplări din temniţele comuniste, această serie începe cu mărturiile suferinţelor românilor din Basarabia, „celei mai pătimite părţi a pământului românesc”.

Şedinţa a fost inaugurată de către Preotul Viorel Cojocaru. După tradiţionala rugăciune de început şi binecuvântare, Sfinţia Sa s-a referit la frumoasa tradiţie de colaborare insituită între biserică şi bibliotecă în vederea promovării valorilor moral-spirituale educării „cultului cititului” la generaţiile internetului.

Cartea de mărturii „Să nu ne răzbunaţi” prezentată cuprinde drama derortărilor şi foametei organizate de către regimul comunist în Basarabia anilor postbelici şi care a constitit un adevărat genocid naţional. În urma acelor acţiuni barbare, dirijate de Moscova şi înfăptuite de „cozile noastre de topor” au fost  lichidată şi distrusă atât elita intelectuală cât şi cei mai buni gospodari ai satelor, iar pe seama averilor naţionalizate s-a înfiripat regimul totalitar. Sunt pagini zbuciumate a istoriei neamului nostru care zeci de ani au fost tăinuite de regimul comunist şi care şi azi, la mai mult de 20 ani de independenţă, tot rămân necunoscute. A sosit timpul adevărului, iar prin lucrarea de faţă monahul Moise, scoate la lumină tragicile evenimente pentru ca noi să le cunoaştem şi să însuşim lecţiile trecutului.

Apoi cuvântul s-a oferit Dnei Margareta Spânu Cemârtan – trăitor nemijlocit a deportările organizate care printre lacrimi şi-a depănat şirul dureroaselor amintiri. Originară din s. Mihăileni, Râşcani dumneaei a fost ridicată la vârsta de 6 ani, împreună cu tata, fratele şi bunica de 78 ani. Doar cu credinţă şi binecuvântarea Bunului Dumnezeu au supraveţuit calvarului, au revenit la baştină, iar mai mult decât atât, a scris mai multe cărţi printre care: „Lupii”, „Siberiada”, „Amintiri din copilărie” care reflectă dureroasele evenimente şi durutul adevăr.

Numai eu ştiu cu câte eforturi am reuşit editarea aceste lucrări, dar m-am gândit dacă nu spunem adevărul noi, cei care l-am trăit pe propria piele, atunci minciuna va continua să stea în capul mesei aşa cum a stat zeci de ani, iar generaţiile care vin din urmă nu-l vor cunoaşte niciodată” – a mai menţionat Dna Cemârtan.

În contextul subiectului dat s-au mai expus: părintele Vasile Ciobanu, Eugeniu Dedov, preşedintele ASCOR Chişinău, Dna Elena Roşca etc.

Mai apoi a urmat vizionarea filmului documentar, care însoţeşte cartea şi cuprinde interviurile şi mărturiile directe de la martorii şi supraveţuitorii rezistenţei anticomuniste care ne-au cutremurat.

Părintele Arsenie Papacioc afirma că „comunismul a umplut cerul cu sfinţi”. În acestă categorie se înscriu cu certitudine şi o parte dintre basarabeni, victime ale deportărilor şi temniţelor comuniste, care din lagărele siberiene s-au înscris în rândurile martirilor. Supraveţuitorii deportărilor mărturisec pe paginele acestei lucrări că doar credinţa în Bunul Dumnezeu i-a salvat şi desăvârsit spiritual încât să ceară ca să nu fie răzbunaţi.

Noi nu am lăsat răzbunarea în grija Domnului, – afirma Dna Margareta Spânu Cemârtan, – iar Dumnezeu totdeuna face dreptate”.

Ei cer să nu fie răzbunaţi dar noi nu avem dreptul moral să-i dăm uitării.

Ar fi benevenit ca acest film să fie difuzat cu regularitate la TV Naţională, iar cartea „Să nu ne răzbunaţi” să ajungă în toate bibliotecile şcolare şi publice. Este de datoria profesorilor de istorie, intelectualilor să lanseze această lucrare în licee, comunităţi, astfel aducând omagiu binemeritat predecesorilor noştri, sacrificaţi în numele libertăţii, cultivând sentimentul de patriotism şi dragoste. Numai cunoscându-ne trecutul, cinstind eroii adevăraţi şi faptele lor vrednice de dăinuire ne putem înscrie în rândurile popoarelor civilizate.

Viitorul nu poate fi edificat de către oameni lipsiţi de memorie – mancurţi, ci de oameni cu demnitate ce-şi cinstesc înaintaşii şi capabili de a se sacrifica în numele idealului naţional.

Mulţumiri Părintelui Moise care s-a deplasat din inima Ardealului şi cu multă osteneală şi cheltuieli proprii a reuşit să realizeze acest început de Pateric românesc. Impresioneează şi faptul că acest proiect de comemorare a fost inaugurat cu:

Săraca fată – Basarabă

Tu cea mai sfântă dintre toate

Te-aşteptă Mama să te audă,

Cum că trăieşti în libertate!”

  1. A.   Păunescu        

 

Maria BRÂNZĂ