ÎNDEMN SPRE POCĂINȚĂ ÎN RÂNDUL TINERILOR

La propunerea Fundației „Vasiliada” și ASCOR Chişinău, s-a demarat o serie de întâlniri în mijlocul tinerilor studenţi din Chişinău având ca scop îndemnul spre pocăinţă. Drept reper al acestui îndemn a fost propusă viaţa cuvioasei Maria Egipteanca redată în filmul cu acelaşi nume.

Tema abordată în film este una actuală, fiindcă tinerii din ziua de astăzi sunt supuşi acelor ispite la care a fost supusă şi personajul principal. În acest film, Maria Egipteanca ne demonstrează puterea de voinţă cu care a luptat contra celui rău. Prin rugăciune, post, smerenie, ea a ajuns la un nivel duhovnicesc foarte înalt şi astfel a ajuns în Împărăţia Cerului. Dumnezeu a rânduit ca trupul ei să fie păstrat ca moaşte pentru închinarea creştinilor.

Constantin Morari, student la Facultatea Istorie, Geografie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” ne-a mărturisit că „ atât filmul vizionat „Viața Mariei Egipteanca” cât și discursul ţinut de părintele Viorel Cojocaru este o activitate creştină binevenită în rândul tinerilor, deoarece trebuie să realizăm şi să analizăm unele acţiuni înainte de ale întreprinde, de a conştientiza că Dumnezeu ne poate oferi viaţa veşnică în schimbul smerenei, pocăinţei noastre”. Tot acest student ne-a mai zis că „ar fi foarte bine ca tinerii să participe la astfel de acţiuni pentru a lupta mai uşor cu ispitele și mai ales împotriva păcatului desfrânării care persistă la tineri, ştiind că în orce moment al disperării, Dumnezeu ne iubeşte pe toţi, indiferent de cine suntem şi ce păcate am săvârşit”.

Studenții din căminul numărul 6, Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”, consideră că „filmul „Viaţa Mariei Egipteanca”, care a fost difuzat are o importantă majoră pentru dezvoltarea spirituală a noastră, deoarece trăim într-o societate în care există o multitudine de probleme şi ispite. Pentru a le putea depăşi cu uşurinţă, acest film ne îndrumă să alegem o cale corectă în viaţă, să nu cădem în păcat pentru a fi bine plăcuţi lui Dumnezeu. Le mulţumim organizatorilor pentru desfăşurarea acestor activităţi şi pentru vizionarea de neuitat a filmului, pentru poveţele interesante prezentate. Deasemenea îi mulţumim Elenei pentru contribuţia importantă la difuzarea filmului. Suntem recunoscători, va fi o amintire de neuitat. Sperăm şi în viitor să se organizeze astfel de proiecte deoarece sunt benefice pentru fiecare dintre noi”.

Ca organizator, aşi putea spune că filmul „Viaţa Mariei Egipteanca” este dedicat tinerilor şi desigur sufletelor deznădăjduite ce lunecă deseori spre păcatul desfrânării care consideră că lumea le aparţine şi totul li se oferă la picioare căutând fericirea în lucruri amorale. M-au impresionat foarte mult că studenţii au binevoit să se adune şi să ia parte la proecţia filmului, fiind plăcuţi impresionaţi şi foarte atenţi, au dat multe întrebări referitor la viaţa de zi cu zi, au ascultat cu dragoste discursul ţinut de colega mea, membru ASCOR, Motricală Ludmila şi discursul ţinut de părintele Viorel Cojocaru. Întrebându-i opinia studenţilor mi-au răspuns că le-au plăcut foarte mult şi au propus să mai fie organizate astfel de proecte. La finele conferinţei o studentă s-a apropiat şi mi-a zis că i-a plăcut foarte mult şi e gata oricând să ne ajute la activităţi.

În concluzie aşi mai putea spune că noi tinerii trebuie să realizăm că acum este momentul să separăm patimile, de stilul nostru de viaţă şi să le înlocuim cu valori morale.

Aşa să ne ajute bunul Dumnezeu!

 

Elena FRUNZĂ, pentru VASILIADA