ÎNDEMN LA SOLIDARITATE ȘI SUSȚINERE

Socotește milostenia nu ca o cheltuială,

ci ca un venit, nu ca o pierdere, ci ca un câștig;

căci tu prin ea dobândești mai mult decât ai da

Sf. Ioan Gură de Aur

 

Dragi prieteni,

ținem să vă mulțumim din suflet pentru sprijin și încredere. În acțiunile noastre filantropice am reușit să aducem zâmbete și bună dispoziție pe fețele multor frați în suferință. Astăzi la toți ne este greu, toți suntem antrenați în lupta vieții. Dar unii din noi au nevoie de ajutor, ar părea că sunt la capătul puterilor, solicitând umărul nostru pentru sprijin.

Mulțumim din suflet persoanelor care au contribuit la susținerea Dnei Tatiana BEZERDIC. Lupta cu boala crâncenă continuă. Bucuria răbdării emană în jurul ei solidaritate și spiritualitate. Dânsa a reușit nu doar să îmblânzească suferința ci să și o îndumnezeiască. S-a vorbit mult în presa locală despre problemele ei de sănătate, despre încercările și eșecurile medicale de a-i micșora suferința. Noi ne-am stăruit să-i fim alături în acest parcurs anevoios.

Durerea ei este și durerea noastră, bucuria ei este și bucuria noastră. La capătul tunelului s-a ivit o lumină. O grupă de medici din Elveția și din Germania i-au adus pentru prima dată în cei 25 de ani de suferință și o bucurie mult așteptată – boala dumneaei, numită „Lymphostasis” („elefantizm” ori picior de elefant) poate fi tratată. Costurile sunt suficient de mari pentru veniturile familiei Bezerdic și nu-i permit să adune suma solicitată pentru tratament. De dimineață până seara, Tatiana confecționează lucrări manuale cu îndârjire și nădejde pentru acoperirea cheltuielilor de tratament. Din vânzările muncii sale iar trebui să cumuleze 15 ani suma solicitată de clinică.

Fundația VASILIADA inițiază o campanie de colectare de fonduri pentru tratamentul Dnei Tatiana BEZERDIC. Am intitulat campania „LUMINA DE LA CAPATUL TUNELULUI”. Consiliul de medici din Freiburg / Germania / și din Munchenstein / Elveția / ne-au asigurat că ar putea să înfăptuiască tot ce e necesar pentru ca Tatiana să revie în starea unei persoane obișnuite, cu proteză la piciorul amputat anterior.

Campania de susținere a tratamentului Tatianei, la care vă rugăm să vă alăturați, prevede diverse acțiuni, și anume:

  • Informarea potențialilor susținători privind realizarea proiectului. Identificarea unor potențiali susținători / finanțatori;
  • Colectarea de fonduri prin vânzarea de produse hand-made confecționate de Tatiana;
  • Donarea altor materiale care pot fi vândute și obținute mijloacele financiare necesare;
  • Susținerea procesului aflării la tratament în Germania, care va dura 4 luni de zile, inclusiv persoana care o va îngriji și va îndeplini funcția de translator;
  • Colectarea de mijloace financiare și transmitera lor beneficiarului sau Fundației VASILIADA;
  • Susținerea cu date de contact și adrese de asociații obștești și ONG / Organizații Non Guvernamentale / care sunt specializate în susținerea persoanelor ce necesită tratament.
  • Alte idei și propuneri de acțiuni pentru a informa persoane disponibile să susțină procesul de tratament al Tatianei.

Să demonstrăm solidaritate pentru a confirma faptul că în momente de criză nu suntem singuri, încurajând-o pe Tatiana cu mesaje de susținere, care în final vor fi editate într-un volum separat.

Proiect demarat de Fundația VASILIADA în colaborare cu Biserica Ortodoxă „Sf. Ap. Petru și Pavel” din Chișinău, ASCOR Chișinău și Frăția Ortodoxă „Sf. Mr. Mc. Gheorghe”, filiala Basarabia.

Vă mulțumim din suflet și ne vom ruga Bunului Dumnezeu să vă

înmulțească plata pentru milostenie și trudă.

 

Cu dragoste întru Hristos,

Pr. Viorel COJOCARU, președintele Fundației VASILIADA

 

 

Anexe:

  1. Devizul estimativ de cheltuieli pentru tratamentul Tatianei Bezerdic în original și tradus în limba română.
  2. Fotografii ale Tatianei Bezerdic cu sindromul „Lymphostasis” („elefantizm” ori picior de elefant)

 

Pentru informare și detalii:

Tatiana BEZERDIC:    tel. + 373 699 83 319 , e-mail tpb61@yahoo.com

adresa facebook : https://www.facebook.com/bezerdic.tatiana

Fundația VASILIADA, persoana de contact: Natalia DELI, tel.+373 697 358 34;

e-mailnatalia.deli@gmail.com    www.vasiliada.md

 

Date pentru transfer în EUR

Corresp.bank:                                                  Bauerische Landesbank, Muenchen, Germania

SWIFT:                                                                 BYLADEMMXXX

Beneficiary bank:                                          BC „Moldincombank”SA

SWIFT                                                                 MOLDMD 2X

Beneficiary name :                                       Tatiana Bezerdic

Beneficiary IBAN:                                       MD80ML000002259A00300081

 

Date pentru transfer în USD

 

Corresp.bank:                                                  Banca Transilvania S.A., Cluj-Napoca,Romania

SWIFT:                                                                 BTRLRO22XXX

Beneficiary bank:                                          BC „Moldincombank”SA

SWIFT                                                                 MOLDMD 2X

Beneficiary name :                                       Tatiana Bezerdic

Beneficiary IBAN:                                       MD80ML000002259A00300081

 

Date pentru transfer în MDL

 

Banca beneficiara:               BC „Moldincombank”SA cod MOLDMD 2X                               

Beneficiary :                             BC „Moldincombank”SA,IDNO 1002600028096

                                                        IBAN :MD94ML000000000002805525                                

Destinatia platii :                   IBAN :MD80ML000002259A00300081                       

                                                       Tatiana Bezerdic

 

La transfer prin intermediul Pay Pal se va utiliza adresa de e-mail:   tpb61@yahoo.com