Biblioteca

Basarabia sub stăpânire rusească (1812 – 1914)

Arhim. Ioanichie Bălan: „Părintele Paisie Duhovnicul (Olaru)”

Casa creştinului – Ghidul practic al creştinului ortodox

Ierom. Serafim Rose – Descoperirea lui Dumnezeu în inima omului

Ierom. Serafim Rose – Sufletul după moarte

Ierom. Serafim Rose – Scrisori misionare

Ieroschimonahul Daniil de la Rarău – Caiete 2. Sfinţita rugăciune

Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie

Roman istoric: Vulturii Pindului

… din cugetările lui Petre Ţuţea

Leonid Uspensky – Teologie icoanei în Biserica Ortodoxă

ORANKI – Amintiri din captivitate

Paul Goma – Patimile după Piteşti

20 de ani în Siberia. Destin bucovinean

Pavel Florensky – Stâlpul şi temelia adevărului.

Constantin Noica – Modelul cultural european

Mihail Eminescu – Publicistica

Nicolae Densusianu – Dacia Preistorica (Vol. I – II)

Valeriu Gafencu – Calea spre Fericire

Disidentul Ion Moraru – „Fata cu miros de busuioc – vol. I”

Disidentul Ion Moraru – „Fata cu miros de busuioc – vol. II”

Cazul MITROPOLIEI BASARABIEI

 Dimitrie Cantemir – „Descrierea Moldovei”

 Sfântul Nicolae Cabasila – „Tâlcuirea dumnezeieştii Liturghii”

Constantin V. Gheorghiu – „Ard malurile Nistrului”

Bărbaţii sunt de pe Marte, femeile sunt de pe Venus

 Portretul României interbelice

Arhiva Revistei ROST

Noţiune de „suflet” şi „Dumnezeu” în  fiziologie

 Scrierile Părinţilor Apostolici PSB 1

 Sfântul Macarie Egipteanu – Omilii duhovniceşti PSB 34

Sfântul Chiril al Alexandriei – Comentarii la Evanghelia Sfântului Ioan PSB 41

Pr. Constantin Galeriu – jertfă şi răscumpărare