Revista "Luminatorul" a fost a doua tie religioasă in Basarabia ("Kisinevskie eparhialinie vedomosti", din 1867 organ oficial al Bisericii din Basarabia). Primul număr a Luminatorului a apărut la Chişinau în ianuarie 1908. Timp îndelungat, a fost "singură publicaţiune periodica moldovenească, unde mânuitorii condeiului de limba română au putut să-şi spuie cuvântul lor de îndrumare şi să-şi dezvăluie sentimentele înalte omeneşti de care au fost animaţi" (St. Ciobanu, Cultură românească sub stăpânirea rusă, Chişinău, 1923, p. 303). Această perioadă a durat până în 1944, când regimul sovietic odată cu închiderea sutelor de biserici a suspendat si editarea revistei.

In 1991 la Chişinău este creată Societatea Culturală si Bisericească "Mitropolitul Varlaam", în cadrul căreia, în ianuarie 1992, "reînvie" revista "Luminătorul" (dupa reactivarea Mitropoliei Basarabiei în decembrie 1992, e publicaţia şi a acestui organism bisericesc). Apare odată în 2 luni (posibilitatile financiare nu permit o apariţie la intervale de timp mai mici), în limba română, datorită muncii voluntare a echipei redacţionale constituită din membrii Fundatiei "VASILIADA" şi alţi membri colaboratori.

Revista Luminatorul poate fi achizitionata de la pangarul Bisericii "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" si de la sediul Fundatiei "VASILIADA". Telefon de contact: 069057795 Pr. Viorel Cojocaru.