Slujire bineplăcută înaintea lui Dumnezeu

Duminică, data de 8 octombrie, enoriașii bisericii ortodoxe române „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Chişinău, sectorul Buiucanii, s-au bucurat împreună cu slujitorii ei, de prezenţa Înalt Preasfinţitului Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor. Dumnezeiasca Liturghie a fost oficiată de Înalt Preasfinţitul Petru împreună cu slujitorii bisericii. Cuvânt de învăţătură în această duminică ÎPS Petru a binecuvântat să ţină preotul Viorel Cojocaru, slujitor al acestei biserici. La sfârşitul Sfintei Liturghii Mitropolitul Petru a felicitat parohul bisericii pe PC Protoiereu Petru Buburuz, cu împlinirea a celor 79 de ani de la naştere, menţionând aportul deosibit în slujba Bisericii şi a Neamului. În virtutea acestei jertfe, ÎPS Petru a felicitat parohul bisericii şi din numele Prea Fericitului Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române înmânându-i cea mai mare distincţie bisericească „Crucea Patriarhiei Române” în semn de preţuire a Prea Fericirii Sale. Totodată a dorit parohului să menţină aprinsă candela ortodoxiei româneşti la Buiucani prin finisarea valoroaselor proiecte începute.

După înmânarea distincţiei, PC Petru Buburuz a mulţumit Prea Fericitului Daniel şi Înalt Preasfinţitului Petru pentru grija părintească care o poartă parohiei sale şi întregului popor ortodox român din Republica Moldova.

Părintele Petru Buburuz a vorbit despre necesitatea unor Centre de Cultură Ortodoxă Română aici în Basarabia. A menţionat şi despre rostul Centrului Cultural Ortodox din parohie construcţia căruia a început din 2014, despre Aleea Personalităţilor Culturale Bisericeşti din curtea bisericii. Centrul Cultural, cu biblioteca, cu aleea şi biserica vor face un complex parohial, iar enoriaşii dornici de a se implica în activităţi, de a se jertfi vor fi primii beneficiari. A menţionat şi despre activităţile parohiale cu copiii la Centrul Social de zi, cu elevii de la Scoala Specială nr. 12 din Chişinău, lectiile de catehizare, Clubul de discutii “Bartolomeu Anania”, activitaţile ASCOR Chişinău, biblioteca parohială, cu tipărirea revistei bisericeşti „Luminătorul”, şi a  buletinului parohial „Amvon”, etc, toate aceste activităţi au început să se suprapună având nevoie de spaţiu, iar această problemă va fi soluţionată odată cu ridicarea Centrului Cultural Ortodox a bisericii „Sf. Ap. Petru şi Pavel”.

După finisarea cuvintelor de felicitare soborul preoţesc în frunte cu ÎPS Petru au mers în curtea bisericii unde au sfinţit pictura în frescă din Poarta-Clopotniţă şi busturile celor doi mari preoţi martiri ai Basarbiei: Părintele Alexei Mateevici şi Părintele Vasile Ţepordei,

După sfinţire PC Petru Buburuz a mulţumit enoriaşilor care s-au implicat în acest proiect, în deosebi familiei Gavriliţă şi rudelor care au ctitorit bustul părintelui Alexei Mateevici şi dlui ing. Valentin Ţepordei, fiul preotului Vasile Ţepordei care a finanţat ridicarea bustului tatălui său, precum şi dlui avocat Iulian Rusanovschi pentru organizare.

Şi de această dată, parohia „Sf. Ap. Petru şi Pavel” a oferit oaspeţilor şi enoriaşilor o agapă frăţească.

Biroul de presă VASILIADA