Sfânta Slujbă de Noapte

Cine dă culorile cele mai delicate şi care se potrivesc cel mai bine? Cine dă formă perfectă şi chip ales celor fără de chip, materiei amorfe a pământului? Cine dă florilor forme fără seamăn? Atoatefăcătorule, dă-ne nouă să putem săruta în florile pământului înţelepciunea, bunătatea şi atotputernicia Ta!‘’ (Citat din opera Sfantului Ioan de Kronstadt).

Da! În taina nopții de Vineri, 27 octombrie 2017, cu îngăduința Atotputernicului creștinii adunați la Biserica „Sfantul Apostol Pentru și Pavel” din Chişinău au sărutat mărgăritarele Sfintei Liturghiei.

Puterea nopții ne-a dăruit haina liniștii, lumânările ne-au decorat lăcașul sfânt cu lumină caldă, Sfinții Preoți s-au metamorfozat în izvoare de rugăciune slujind nemijlocit cerului și aducându-l astfel la noi în biserică, cântările au răsunat în fiecare suflet prezent, iar inimile credincioșilor, au susținut ritmul întregii rugăciuni.

Pentru câteva ore rupte din cer, noi am nutrit sufletul anemic al omului contemporan ținut în șah de grijile confortului material. Invitația a venit din partea Părintelui Viorel. Și această invitație părea la început să ne răpească încă o noapte nedormită, deci una pierdută. Dar, paradoxul nu a întârziat să apară. Așa că la sfârșit, am realizat cu toții că noi de fapt câștigasem o noapte. În mărinimia Sa Dumnezeu a țesut în inimile noastre bucuria timpului etern, o bucurie vie și plină de speranța vieții.

La ora zece seara, a început slujirea cu slujba de vecernie, urmând utrenia, ceasurile și mai apoi Sfânta Liturghie. Ca să putem pătrunde înțelesul teologic al slujbelor la care luam parte, Părintele Viorel ne-a punctat fiecare episod important și însemnătatea acestuia în cer și pe pământ.

Astfel, am luat cunoștință de rânduiala și folosul vecerniei. Am aflat că în Biserica primară creștinii se adunau pentru utrenie înainte să răsară soarele ca să-I dea Slava Lui Dumnezeu când soarele începe să rasară, asimilând astfel venirea Lui Hristos în lume și biruința asupra întunecatului iad cu străpungerea beznei nopții de către soare. Am fost informați că ceasurile sunt nouă la număr și că sunt cântari de laudă și slavă Lui Dumnezeu.

Părintele ne-a mai spus și de cele trei părți fundamentale ale Sfintei Liturghii: proscomidia, liturghia catehumenilor și liturghia credincioșilor. Fiecare parte a fost explicată fiind subliniat înțelesul teologic ce-l reprezintă. De exemplu, liturghia catehumenilor este dedicată celor care se pregătesc să primească Sfântul Botez. Ca să nu intrăm în confuzie la auzul sintagmei ’’cei chemați’’, părintele a rostit ’’cei nebotezați’’ și ne-a spus că în Biserica Primară, cei de alte religii participau la slujbă până la strigarea ’’cei chemați ieșiți...’’, moment în care cei nebotezți ieșeau afară pentru că urma liturghia credincioșilor ce se slujea cu ușile închise și cu o pioșenie desăvârșită.

Multe cuvinte de învățătură ortodoxă a împărtășit cu noi Părintele Viorel pe parcursul sjubei de nopate. Am plecat acasă ca de la o lecție practică de însemnătate deosebită, căci fiecare informație a fost susținută de puterea extraordinară a rugăciunii noastre comune. Cât de frumos a răsunat unitatea vocilor nostre când am dat mărturie de Crezul nostru Sfânt în unison, sau când Tatăl Nostru ne-a acoperit pe toți sub realitatea unui singur Tată ceresc. Desigur aceste momente nu pot fi citite. Ele se trăiesc!
Și totuși, mai apoi am aflat că exact atunci când noi pâlpâiam în bucuria Sfintei Liturghii, mulți frați de-ai noștri au fost cuprinși de ghiara nemiloasă a morții fiind părtașii unui infern coborât pe pământ. Greu ne-a venit să înțelegem că aceeași clipă poate fi trăită atât de diferit. Sperăm ca sufletele tinerilor să se fi împărtășit de liniștea și bucuria sjubei.

Biroul de presă Fundaţia VASILIADA