RAPORT DE ACTIVITATE A FUNDAȚIEI PE PERIOADA ANILOR 2014-2016

1. O scurtă descriere despre datele de înregistrare ale Fundaţiei.
Fundaţia „Vasiliada” este înregistrată la Ministerul Justiţiei la data de 27 decembrie 2010 cu nr. de înreg. 4854.
La Inspectoratul Fiscal având cod fiscal 1010620009447.

Activităţile desfăşurate până în prezent:
a) Susţinerea şi implementarea disciplinei şcolare „Religia”
– Cu suportul material al Patriarhiei Ortodoxe Române s-au împărţit în 130 de şcoli din Republica Moldova a peste 1 000 de reviste „Vestitorul Ortodoxiei” în valoare de aproximativ 25 200 lei;
– Cu suportul material al revistei „Familia Ortodoxă” s-au distribuit în 130 instituţii de învăţământ aproximativ 1100 de reviste „Familia Ortodoxă” şi „Presa Ortodoxă” în valoare de aproximativ 11 000 lei;
– Cu suportul material al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei s-au distribuit 130 de seturi a ziarului „Lumina” în 130 de şcoli în valoare de aproximativ 35 000 lei.

b) Susţinerea şi formarea bibliotecilor parohiale, şcolare din penitenciare
– Pe parcursul anilor 2014 – 2016 au fost semnate contracte de colaborare cu toate Instituțiile Penitenciare din Republica Moldova. În urma acordului semnat condamnații au beneficiat de consiliere spirituală, de ajotor social iar bibliotecile din Instituțiile Pentienciare au beneficiat de un volum de carte ortodoxă după cum urmează: Penitenciarul nr. 1 – Taraclia – 110 exemplare; Penitenciarul nr. 3 – Leova – 143 exemplare; Penitenciarul nr. 4 – Cricova – 119 exemplare; Penitenciarul nr. 5 – Cahul – 100 exemplare; Penitenciarul nr. 7 – Rusca – 94 exemplare; Penitenciarul nr. 8 – Bender – 115 exemplare; Penitenciarul nr. 9 – Pruncu – 93 exemplare; Penitenciarul nr. 10 – Goian – 93 exemplare; Penitenciarul nr. 11 – Balti – 298 exemplare; Penitenciarul nr. 12 – Bender – 280 exemplare; Penitenciarul nr. 13 – Chișinău – 280 exemplare; Penitenciarul nr. 16 – Pruncu – 458 exemplare; Penitenciarul nr. 17 – Rezina – 130 exemplare; Penitenciarul nr. 18 – Brănești – 123 exemplare. Unele penitenciare au beneficiat de ajutor social: haine, încălțăminte, jucării, săpun și altele;
– În perioada 14 noiembrie 2014 – 23 mai 2015 a fost organizat concursul de poezie creștină ”Dumitru Șarcov”, Ediția I-îi la care au participat 64 de copii din Republica Moldova;
– În perioada 25 ianuarie – 2 aprilie 2016 a fost organizat concursul de poezie creștină ”Radu Gyr”, Ediția a II-a la care au participat 23 de copii din Republica Moldova;
– Pe data de 18 februarie 2016 a fost lansat primul film ortodox de scurt metraj montat de Vasiliada, ”Socoteala”. Activitatea s-a desfășurat la Biblioteca ”Alba Iulia”, Chișinău;
– Pe data de 2 iunie 2016 a fost lansat al doilea film ortodox de scurt metraj montat de Vasiliada, ”Odata… poate di și ultima dată!”. Activitatea s-a desfășurat la Biblioteca ”Alba Iulia”, Chișinău.

Promovarea rolului familiei în educaţia noii generaţii
– De la finele anului 2012 Fundaţia „Vasiliada” în colaborare Biserica Ortodoxă „Sf. Ap. Petru şi Pavel”, lunar citesc Acatistul Sfinţilor Dumnezeeşti Părinţi Ioahim şi Ana şi rugăciuni speciale pentru tinerele familii care nu pot avea copii, la acest Acatist au participat peste 50 de familii; tot din acea perioadă la aceeaşi biserică se citeşte şi Acatistul Sf. Mc. Andrian şi Natalia şi rugăciuni speciale pentru formarea unei familii reuşite, la această activitatea au participat peste 400 tineri;
– S-au distribuit peste 1500 broşuri „Avort şi Anticoncepţionale” în valoare de 10 500 lei prin intermediul a 25 de parohii. Proiectul se desfăşoară în colaborare cu Asociaţia „PROVITA” din România.
– La 13 martie 2014 a fost organizată la pretura Buiucani conferința ”Familia creștină azi într-o lume bulversată”, invitat a fost Părintele profesor dr. Nicolae Tănase, președintela Asociației ”PRO VITA”, jud. Prahova. Consilier patriarhal;
– La 18 martie 2014 a fost organizată conferința la Penitenciarul nr. 16 Pruncu cu genericul ”Sfinții de la Aiud – noi modele de comportament într-o lume secularizată”, invitat a fost Părintele arhimandrit Augustin, starețul mănăstitrii ”Înălțarea Sfintei Cruci”, Aiud, județul Alba;
– La 18 martie 2014 a fost organizată la pretura Buiucani conferința ”Sfinții de la Aiud – noi modele de comportament într-o lume secularizată”, invitat a fost Părintele arhimandrit Augustin, starețul mănăstitrii ”Înălțarea Sfintei Cruci”, Aiud, județul Alba;
– La 26 martie 2014 a fost organizată la pretura Buiucani conferința ”Învierea Domnului și arătările după înviere”, invitat a fost Părintele profesor dr. Vasile Mihoc de la Sibiu;
– La 2 aprilie 2014 a fost organizată la pretura Buiucani conferința ”Viața – dar divin. Teologie și Bioetică”, invitat a fost Părintele arhimandrit profesor Veniamin Goreanu, consilier patriarhal, București;
– La 9 aprilie 2014 a fost organizată la pretura Buiucani conferința ”Nădejde. Dragoste și Credință – trei poteci spre fericire”, invitat a fost Părintele arhimandrit Amfilohie Brânză, duhovnicul mănăstitrii Diaconești, județul Bacău;
– La 17 mai 2014 a fost organizată la biblioteca ”Onisifor Ghibu” conferința ”Invitație la moarte”, invitat a fost dna doctor Găilna Răduleanu, fiică de preot basarabean, fostă deținută politic. Lansarea cărții cu același titulu;
– La 18 mai 2014 a fost organizată la Penitenciarul nr. 7 Rusca conferința ”Invitație la moarte”, invitat a fost dna doctor Găilna Răduleanu, fiică de preot basarabean, fostă deținută politic. Lansarea cărții cu același titulu. Conferința s-a sfârșit cu o donație de carte;
La 5 noiembrie 2014 a fost organizată la pretura Buiucani conferința ”Efectul internetului și al televiziunii asupra minții copilului”, invitat a fost profesorul de Bioetică Virgiliu Gheorghe;
– La 12 noiembrie 2014 a fost organizată la pretura Buiucani conferința ”Familia duhovnicească prin prizma monahismului”, invitat a fost Părintele arhimandrit Amfilohie Brânză, duhovnicul mănăstitrii Diaconești, județul Bacău;
– La 19 noiembrie 2014 a fost organizată la pretura Buiucani conferința ”Cum să formăm o familie fericită”, invitat a fost Părintele profesor dr. Nicolae Tănase, președintela Asociației ”PRO VITA”, jud. Prahova. Consilier patriarhal;
– La 27 noiembrie 2014 a fost organizată la pretura Buiucani conferința ”Martirii Brâncoveni – idealul unirii familiei și cu Hristos”, invitat a fost Părintele Teofan Popescu, duhovnicul mănăstitrii Putna, județul Suceava;
– La 17 martie 2015 a fost organizată la pretura Buiucani conferința ”Trăirea mistică din temnița Aiudului”, invitat a fost Părintele arhimandrit Augustin, starețul mănăstitrii ”Înălțarea Sfintei Cruci”, Aiud, județul Alba;
– La 23 martie 2015 a fost organizată la pretura Buiucani conferința ”Postul, mărturisirea și împărtășania în viața creștinilor”, invitat a fost Părintele arhimandrit Nicodim Petre, consilier Mitropolitan în proiecte cu tineretul, Iași;
– La 4 aprilie 2015 a fost organizată la pretura Buiucani conferința ”Mărturii ale provocărilor lumii de azi”, invitat a fost Părintele profesor dr. Constantin Necula, consilier mitropolitan, Sibiu;
– La 18 mai 2016 a fost organizată la pretura Buiucani conferința ”Despre Taina fărădelegii din II Tesalonicieni 2; 1-7. Cum ne pregătim de întâlnirea cu Hristos”, invitat a fost Părintele arhimandrit Dionisie, duhovnicul mănăstitrii ”Sfântul Prooroc Ilie”, Albac, județul Alba;
– La 2 mai 2016 a fost organizată la pretura Buiucani conferința ”Frica – îngrădirea libertății”, invitat a fost Părintele arhimandrit Nicodim Petre, consilier Mitropolitan în proiecte cu tineretul, Iași.

c) Desfăşurarea activităţilor filantropice.
– Activităţi cu copii şi tineret. Fundaţia a participat la tabăra de la Putna în perioada 18-28 august 2014. La tabără au participat 20 copii surdo-muți însoţiţi de trei profesori ai Școlii Speciale nr. 12;
– În colaborarea cu Ambasada României am participat la o tabără de vară în perioada 13-20 iulie 2015 organizată la Eforie Nord, jud. Constanța. Din partea Fundaţiei au participat 30 de elevi și însoțitori dintre care 20 cu deficienţe de auz şi vorbire;
– În colaborare cu Școala Specială nr. 12 a copiilor cu deficiențe de auz și vorbire am organizat spectacolul de caritate ”Ajută-mă să te aud”, Ediția I-îi. Specatolul s-a desfășurat pe data de 3 decembrie 2015 în incinta Teatrului Ginta Latină;
– În colaborarea cu Ambasada României am participat la o tabără de vară în perioada 27 iunie-4 iulie 2016 organizată la Oglinzi, jud. Neamț. Din partea Fundaţiei au participat 35 de elevi și însoțitori dintre care 20 cu deficienţe de auz şi vorbire;
– În colaborare cu Școala Specială nr. 12 a copiilor cu deficiențe de auz și vorbire am organizat spectacolul de caritate ”Ajută-mă să te aud”, Ediția II-a. Specatolul s-a desfășurat pe data de 3 decembrie 2016 în incinta Teatrului Ginta Latină;
– Am prezentat în cadrul Parohiei Ortodoxe „Sf. Ap. Petru şi Pavel” mai multe filme cu conţinut religios;
– Fundaţia „Vasiliada” donează Penitenciarului nr. 16, Pruncu haine uzate în volum de aproximativ 200 kg., constituind aproximativ 200 lei. Reamintim că hainele sunt donate de enoriaşii Bisericii Ortodoxe „Sf. Ap. Petru şi Pavel” în cadrul proiectului „Dăruind vei dobândi” (Garderoba socială). Beneficiarii acestui proiect sunt mai multe persoane social-vulnerabile din capitală și din republică.

Pr. Viorel Cojocaru