Impresii despre concursul național de poezie creștină „Dumitru Șarcov”

Motto: „Talentul este nu doar un mare dar, ci și o mare datorie!” (Aurelian Silvestru)

Eu sunt mamă a unui copil, căruia Dumnezeu i-a dat harul cuvântului, al mișcării și al cântecului. Mă simt, pe de o parte, flatată, pe de altă parte, frustrată, căci a fi talentat înseamnă a purta o Cruce. Dar, vorba vine, „Dumnezeu e generos cu noi, dar atunci când dăruie talent, ar vrea să fie sigur că cel ales n-o să-L dezamăgească”. Cel puțin asta simte cel ce-și poartă această Cruce. La început micul talentat face poezie, dansează și cântă din plăcere, mai apoi va face-o dintr-o răbufnire de emoții, căci un om talentat, de obicei, este plin de emoții, trăiri, sentimente… , mai apoi se va simți responsabil în fața omenirii și a bunului Dumnezeu…

Ana-Maria are deja 8 ani. Datorită concursului republican de poezie creștină „Dumitru Șarcov”, la vârsta fragedă de 7 ani, a creat poezie. Îl admiră pe Dumnezeu ca pe mama sa… este fascinată de viața lui Iisus, de viețile Sfinților și asta o înaripează să scrie…

Probabil, Dumnezeu mi-a dat un semn să scriu, dar, sincer, nu m-am așteptat să cuceresc locul I, spune Ana-Maria. Am început să scriu, pentru că m-am simțit, într-un moment, că pot și mi-a venit o energie puternică. Atunci am scris prima poezie…”

Dar, mare minune, fiica mea deja se simte responsabilă. Înțelepciunea o caracterizează de la o vârstă fragedă. „Dumnezeu mi-a dat acest talent, de a scrie, iar eu trebuie să mi-l dezvolt, căci, spune Ana-Maria, un talent fără muncă e ca și pierdut! Iar eu nu pot pierde încrederea dată de Dumnezeu, care s-a dovedit atât de bun cu mine!

Vreau să mulțumesc Fundaţiei „VASILIADA”, în calitatea mea de mamă, pentru această mică descoperire pe care am făcut-o datorită acestui concurs, să mulțumesc în calitatea mea de profesor de română pentru forța sugestiei pe care o aduceți lumii și, în calitatea mea de cetățean al țării, pentru minunatul mesaj de sfidare a indiferenței și al răului din noi. Întorcând ochiul către chemarea acestui concurs, întoarcem privirile către lăuntricul nostru frumos, către valoare și sfântul adevăr creștinesc. Pentru asta, recunoscătoare organizatorilor, în deosebi d-nei Zina Izbaș, neobositei promotoare de suflu tineresc în artă și literatură, cât și celorlalți, cărora le doresc un bun augur și succes într-o nouă ediție a concursului.

Credința e capabilă de a crea minuni, ea te face să trăiești clipe minunate, să admiri creația Domnului și s-o transformi în cuvânt, numai dacă ai încredere și știi să dai cu dalta în suflet, astfel modelându-i valoarea, iar poetul, în sine, are o forță enormă. Prin el Dumnezeu se fortifică și-Şi îndeplinește menirea.

Un filozof antic clasifica profesiunile, în funcție de importanța lor socială, în felul următor: pe locul întâi situa preotul, pe locul doi – oșteanul, pe locul trei – învățătorul, pe locul patru – filozoful. Și abia pe ultimul loc – poetul. Dar, zicea filozoful, sânt vremuri când lipsește și preotul, și oșteanul, și filozoful. Și atunci poetul trebuie să-i suplinească pe toți.

Cu cel mai înalt respect, Nina Nenescu, or. Cimișlia