„Cartea familiei” – de preot Viorel Cojocaru

Ghidul Cartea familiei vine să susţină cuplurile care-şi doresc să devină fericite, vine să înrădăcineze liniştea în sânul familiei Dumneavoastră. Pacea şi liniştea familială vin prin rugăciune, jertfă şi ascultare.

Rugăciunile incluse în prima parte se fac pentru toţi membrii familiei, chiar şi pentru membrii familiei spirituale: naş, fin de cununie, fin de botez etc. Fără de rugăciune familia e o casă fără acoperiş, fără apărare.

Partea a doua conţine sfaturi duhovniceşti privind smerenia şi ascultarea familială. Sfinţii Părinţi ne învaţă cât de important este ca membrii familiei să aibă acelaşi duhovnic.

Micul Catehism simbolic din partea a treia vine să explice creştinilor termenii şi simbolurile familiei. Este important să cunoaştem şi semnificaţia nunţii, logodnei, marea importanţă a Tainei Sfintei Cununii, precum şi cum să ne comportăm în diferite împrejurări.

Ultima parte prezintă succint normele canonice necesare săvârşirii Tainei Sfintei Cununii.